Projekt osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych w podlubelskiej Konopnicy.

Status: P.K

Projekt: 2016

Realizacja:  –

Inwestor: prywatny