Projekt domu jednorodzinnego położonego na Mazurach. Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej zabudowy na terenie działki oraz dobudowanie kubatury nawiązującej charakterem do kontekstu Mikołajek.

Status: P.B.

Projekt: 2016

Realizacja:  w trakcie

Inwestor: prywatny