Modernistyczny dom dla czteroosobowej rodziny na lubelskim os. Szerokie.  Ustalenia planu miejscowego pozwoliły na stworzenie współczesnej architektury z płaskim stropodachem. Dom został skomponowany z trzech głównych brył a jednocześnie wydzielonych stref funkcjonalnych – nocnej, dziennej oraz pomocniczej.

Status: projekt budowlany

Projekt: 2009

Realizacja:    2010

Inwestor: prywatny